Trma je zelo dobro obveščena. Ko smo začeli prejemati namige, podatke ipd. o tem, kako je nenadoma diplomiral naš mestni politik, smo seveda vprašali vse vpletene. Pravih odgovorov še nismo dobili in pri tem je najbolj molčeč diplomant Boštjan Trilar. Ki pa je v preteklosti zase povedal že marsikaj: da je bil vrhunski kader v gospodarstvu, da se je odločil vstop v politiko zaradi napredka Kranja, da ne bo več župan, ker mu ponujajo nove izzive ipd. Kritične besede o sebi ni zmogel, ker se je tudi pijan zaletel kot občan in odlično delal kot župan.

Prav. Vsak si gradi podobo o sebi. Pustimo ob strani, da povratek med podjetnike očitno ni bil tako bombastično dober, ker bi o njem sicer zagotovo kaj zvedeli. Pustimo ob strani, da že sprašuje druge, če bi morda še enkrat kandidiral za župana, to je njegova pravica.

Skrbi nas pa molk človeka, ki je v Kranj prinesel kodeks o ravnanju politikov kot "sveto pismo njegove oblasti"! Človek, ki nima česa skrivati, tega pač ne počne. Kar pa ne pomeni, da ne razumemo, da vse skupaj skriva (samo) pred Trmo in občani in občankami Kranja, ki so mu nekoč zaupali....Ne nam, tej javnosti pa je dolžan odgovore in verjamemo, da jih bo zmogel in odstranil koprene s svoje diplome.

Dokler pa temu ni tako, imamo tudi mi pravico, da raziskujemo dvomljive okoliščine, da nas ne zadovolji molk, da ... Kajti gospod Trilar vsak mesec prejme sejnino in še kaj iz naših žepov! Kajti gospod Trilar na sejah sveta poudarja še naprej svoje delovanje za dobrobit vseh v Kranju. Naj to dokaže na čisto preprost način tudi pri sebi! Žal se še spomnimo, kako je ravnal po pijanski nesreči in kako je lasten kodeks poštenja politikov utopil v - viskiju....